هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری ایرانی در تهران از دست رفته است

کارشناس تهران شناس گفت: هنر معماری ایرانی در شهر تهران به مثابه معصومیت از دست رفته است.
استاد نصرالله حدادی افزود: از 25 سال گذشته تا کنون به همت شهرداری تهران معماری ایرانی در شهر تهران از دست رفته است و معماری برون گرا به جای معماری درون گرا به وجود آمده است.
وی گفت: در گذشته فقط گنبد و گلدسته مساجد سواد شهرها بوده است و هنر زیبای گلدسته خوانی در این شهر انجام می شد .
حدادی با انتقاد از اینکه مقام شامخ استاد مسلم مسجد سازی در ایران استاد لر زاده هیچ گاه مورد حرمت قرار نگرفت، اظهار داشت: علی رغم اینکه این استاد بیش از 810 مسجد در داخل و خارج از کشور ساخته ومعماری مساجد از آن ایرانی ها است اما هیچگاه حرمت او شناخته نشد.
کارشناس تهران شناسی با بیان اینکه بسیاری از مساجد در تهران تخریب شده و یا آسیب دیده است خاطر نشان کرد: مسجد لرزاده در خیابان ری، مسجد جامع کاظم گیتی و مسجد سپه سالار از جمله مساجد آسیب دیده هستند که باید به آنان رسیدگی شود.
وی گفت: امیدورام هیچگاه اتفاقی که در سال 1372 شمسی روی داد و مسجد سنگ در بزرگراه شهید محلاتی یک شبه تخریب و نیست و نابود شد، تکرار نشود.