هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با شهر به استقبال بهار برویم

در این شماره از نشریه به گفتگوهای مختلفی در رابطه با موضوعات مختلف معماری با اساتید و صاحب‌نظران معماری پرداخته‌ایم.موضوعاتی از قبیل حقوق شهروندی و سیمای شهر،چالش‌ها و دغدغه‌های مهندسان معمار،اهمیت معماری داخلی و نقش معماری در کاهش جرم و نوسازی شهر در آستانه سال نو. اما مهم‌ترین موضوع روز که همه ما در گیر آن هستیم اینکه صدای پای بهار می‌آید.بوی تازگی در همه جا می‌پیچد و همه در تکاپو هستند که تمام وسایلشان را نو کنند.هیاهویی تمام شهر را فرا می‌گیرد .اما  با نگاهی سطحی به همین اطراف تهران متوجه می‌شویم با اینکه چند روزی بیشتر تا تحویل سال نو باقی نمانده است، هنوز مبلمان شهر و دیوارهای آن نو نوار نشده و شهر برای استقبال از مسافران نوروزی آماده نیست.امیدواریم همان طور که فصل نو می‌شود و شکوفه‌ها می‌شکفند، شکوفه اندیشه مدیران شهری در اداره هر چه بهتر شهر نیز بشکفد و هر چه سریع تر به استقبال بهار برویم.