هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وضعیت بحرانی شهرسازی کلانشهرها

اون شهرسازی و معماری وزیر راه، وضعیت شهرسازی در کلان‌شهرهای کشور را بحرانی توصیف کرد.
پیروز حناچی در نشست مشترک با کارشناسان مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن انتقاد از روند توسعه غیرمنطقی شهرهای بزرگ به‌خصوص شهر مشهد در سال‌های گذشته، اظهار کرد: سد شهرسازی و معماری شکسته است و بایستی اراده قاطع بر جلوگیری از تخلفات را احیا کرد. وی ادامه داد: با اجرای قانون ارزش‌افزوده، هدفمندسازی یارانه‌ها، عوارض نوسازی و تنظیم بودجه جاری و بودجه عمرانی شهرداری‌ها، وضعیت شهرسازی به لحاظ درآمدی در شرایط نسبتاً مطلوب‌تری قرار خواهند گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به برخی تخلفات شهرسازی گفت: بروز این تخلفات بیانگر لزوم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در زمینه شهرسازی و معماری و نظارت عالی هر چه بیشتر بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران و به طور کلی طرح‌های فرادست با رویکرد جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از ضوابط قانونی است.