هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انفجار گاز ساختمان ۵ طبقه را تخریب کرد


انفجار شدید گاز شهری در منطقه نیروی هوایی در شرق تهران، ساختمان ۵ طبقه را تخریب کرد.
شامگاه چهارشنبه بیست وچهارم بهمن ماه انفجار شدید گاز در یک ساختمان 5 طبقه در خیابان هشتم نیروی هوایی واقع در پیروزی باعث تخریب عمده این ساختمان 10 واحدی شد.
این انفجار که به دلیل تجمع گاز شهری رخ داده بود طبقات 4 و 5 این ساختمان را به طور کامل تخریب کرد و طبقات پایینی ساختمان بین 20 تا 30 درصد تخریب شدند. این انفجار یک مجروح داشت که توسط مأموران آتش‌نشانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
همچنین به خودروهایی که مقابل این ساختمان و ساختمان‌های مجاور متوقف بودند به دلیل ریزش قطعات سنگین سنگی، خسارت شدید وارد شد.