هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صدور اسناد مالکیت روستایی لرستان


معاون عمران روستایی بنیاد مسکن لرستان گفت: در صورت تحقق شرایط امسال چهار هزار سند مالکیت روستایی صادر خواهد شد. جعفری اظهار کرد: از ابتدای آغاز به صدور سند مالکیت تاکنون، 68 هزار جلد سند مالکیت روستایی در استان صادر شده است. وی بیان کرد: مطابق برنامه پنجم توسعه، امسال قانون الحاقی تعریف و درباره صدور سند واحدهای روستایی محدودیت ایجاد شد، فرآیند انجام این مهم در استان به ‎کندی پیش رفت. جعفری با اشاره به اینکه بنیاد مسکن و اداره ثبت در صورت ایجاد شرایط مناسب به فرآیند صدور سند مالکیت خواهند پرداخت، ادامه داد: در صورت تحقق شرایط امسال چهار هزار سند مالکیت روستایی در لرستان صادر خواهد شد. معاون بنیاد مسکن لرستان اظهارکرد: هم اکنون نیز اداره ثبت با استناد به ماده 147 و قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، در حال صدور سندهای مالکیت واحدهای روستایی در استان است.