نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی خطرناک در برج الوند


آتش سوزی رایزرهای برج مسکونی الوند در بلوار مرزداران ترس و وحشت ساکنان ساختمان را در پی داشت.
ساعت 22 شامگاه دوشنبه بیست و یکم بهمن با تماس هراسان ساکنان برج الوند با 125 مبنی بر مشاهده دود غلیظ و حرارت زیاد در طبقات 3 و 4 برج، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران آتش نشانان ایستگاه های 10، 77، 55، 49 و گروه امداد و نجات 3 را به همراه دو خودرو نردبان دار و دو خودرو حامل دستگاه‌های تنفسی و تشک نجات به محل حادثه در خیابان مرزداران، خیابان شهید ابراهیمی، روبه روی شرکت مخابرات اعزام کرد.محمود شادکی مدیر منطقه 2 عملیات که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل آتش سوزی دود غلیظی طبقات دوم و سوم برج را که بر اثر سوختن سیم های برق داخل رایزر به وجود آمده بود، فراگرفته بود.وی افزود: بر اثر این حادثه، دو مرد از ترس به سوی پنجره های طبقه سوم پناه برده و در وضعیت خطرناکی از آن آویزان شده بودند و بقیه ساکنان به پشت بام پناه برده بودند.شادکی خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول با احتیاط و رعایت اصول ایمنی اقدام به خارج کردن دو مردی که از پنجره آویزان شده بودند به داخل نموده و بقیه محبوس شدگان را با رعایت اصول ایمنی به پایین و مکان امن منتقل کردند.وی گفت: گروه دوم پس از قطع جریان برق و گاز مجتمع تجاری مسکونی با استفاده از لوله های آبدهی و دستگاه های تنفسی وارد محل آتش سوزی شده و شعله های آتش را که در حال سرایت به دیگر قسمت ها بود مهار و خاموش کردند.مدیر منطقه 2 عملیات تاکید کرد: آتش نشانان با استفاده از دستگاه تهویه مخصوص اقدام به تخلیه دود از داخل برج کردند.وی گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ مصدومی نداشته و علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در حال برسی می باشد.