هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی خطرناک در برج الوند


آتش سوزی رایزرهای برج مسکونی الوند در بلوار مرزداران ترس و وحشت ساکنان ساختمان را در پی داشت.
ساعت 22 شامگاه دوشنبه بیست و یکم بهمن با تماس هراسان ساکنان برج الوند با 125 مبنی بر مشاهده دود غلیظ و حرارت زیاد در طبقات 3 و 4 برج، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران آتش نشانان ایستگاه های 10، 77، 55، 49 و گروه امداد و نجات 3 را به همراه دو خودرو نردبان دار و دو خودرو حامل دستگاه‌های تنفسی و تشک نجات به محل حادثه در خیابان مرزداران، خیابان شهید ابراهیمی، روبه روی شرکت مخابرات اعزام کرد.محمود شادکی مدیر منطقه 2 عملیات که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل آتش سوزی دود غلیظی طبقات دوم و سوم برج را که بر اثر سوختن سیم های برق داخل رایزر به وجود آمده بود، فراگرفته بود.وی افزود: بر اثر این حادثه، دو مرد از ترس به سوی پنجره های طبقه سوم پناه برده و در وضعیت خطرناکی از آن آویزان شده بودند و بقیه ساکنان به پشت بام پناه برده بودند.شادکی خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول با احتیاط و رعایت اصول ایمنی اقدام به خارج کردن دو مردی که از پنجره آویزان شده بودند به داخل نموده و بقیه محبوس شدگان را با رعایت اصول ایمنی به پایین و مکان امن منتقل کردند.وی گفت: گروه دوم پس از قطع جریان برق و گاز مجتمع تجاری مسکونی با استفاده از لوله های آبدهی و دستگاه های تنفسی وارد محل آتش سوزی شده و شعله های آتش را که در حال سرایت به دیگر قسمت ها بود مهار و خاموش کردند.مدیر منطقه 2 عملیات تاکید کرد: آتش نشانان با استفاده از دستگاه تهویه مخصوص اقدام به تخلیه دود از داخل برج کردند.وی گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ مصدومی نداشته و علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در حال برسی می باشد.