همکاری بانک مرکزی و بورس

شمار نشریه : 178


مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن گفت: در پی همکاری‌های انجام‌شده بین بانک مرکزی و  بورس نرخ اوراق مشارکت مسکن کاهش‌یافته و به قیمت 55 هزار تومان رسیده است.
بهنام محسنی رئیس اداره عملیات فرابورس از کاهش سقف خرید نمادهای اوراق تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: میزان هر کد معاملاتی در هر نوبت معامله به حداکثر 90 ورقه کاهش می‌یابد و خریداران تسهیلات مسکن باید با توجه به این سقف تعیین‌شده اقدام به ثبت سفارش‌ها و معاملات خود کنند.