آخرین وضعیت ساختار شهری بم از زبان معاون وزیر مسکن

شمار نشریه : 178معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ قبل از زلزله بم، میانگین متراژ واحدهای مسکونی 400 متر مربع بود که پس از بازسازی، امکان ساخت واحدهایی با این متراژ وجود ندارد اما واحدهای مقاومی ساخته شده و شهروندان بمی از فضاهای سبز بسیار خوبی بهره‌مند هستند.
پیروز حناچی در نشست تخصصی تبعات اجتماعی زلزله بم که با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و جمعی از مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: در همه جای کشور گسل های فراوانی وجود دارد و باید با زلزله زندگی کنیم.  وی با اشاره به اینکه از زلزله فاجعه بار بم تجربیات ارزشمندی بدست آمده است، اظهار کرد: براساس اصول سناریوی زلزله، زلزله رخ داده در بم بدترین نوع زلزله در زمینه های مختلف از جمله نوع گسل، زمان وقوع ومکان بوده است.
حناچی انجام 150 پرواز طی 24 ساعت از فرودگاه بم را از جمله اقدامات خوب صورت گرفته در زلزله عنوان کرد و گفت: با انجام این تعداد پرواز تعداد زیادی مجروح به خارج از بم منتقل شدند.  وی با بیان اینکه قبل از زلزله میانگین متراژ واحدهای مسکونی در بم 400 متر مربع بود که پس از بازسازی امکان ساخت واحدهایی با این متراژ وجود ندارد، افزود:‌ بعد از زلزله واحدهای مقاومی در بم ساخته شده است.
در این نشست دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه یونسکو در پنج حوزه کاری شامل، آموزش، فرهنگ، علوم اجتماعی و انسانی، علوم طبیعی و ارتباطات در سطح جهان فعالیت می‌کند، اظهار کرد:‌ پس اززلزله باید از دیدگاه‌های مختلف از جمله بحث بازسازی و توسعه اقتصادی به بم توجه شود.