هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکیل شورای فنی میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، از ایجاد شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی خبر داد و گفت: تا به حال  پرونده‌های میراث فرهنگی به علت فقدان شورای فنی و کارشناسی در دادگاه‌ها معطل مانده یا به ضرر آنها رأی صادر شده است.
به گزارش خبرنگارپیام ساختمان، رجبعلی خسروآبادی با اشاره به اینکه با تشکیل شورای فنی استان، نظرات کارشناسی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: این شورا متشکل از مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، کیانوش تکلو مدیر امور حقوقی میراث فرهنگی استان، سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی استان تهران، ناصر پازوکی باستان‌شناس، فریبرز دولت‌آبادی معمار و شهرساز، فرینوش همتی معمار، احمد محیط طباطبایی  پژوهشگر تهران قدیم و اسکندر مختاری است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم شورای فنی استان تهران، چتر حمایتی را برای حفاظت از میراث فرهنگی استان فراهم کند و با دیدگاه کارشناسانه بر فعالیت های حوزه میراث نظارت داشته باشد تا در انجام کار دچار مشکل نشویم.