رژه تاریخ در میدان مشق

شمار نشریه : 178

گروه معماری و دکوراسیون: اگر قصد تهران گردی دارید یا دوست دارید صفحه‌ای از تاریخ را ورق بزنید،حتماً به این قسمت از شهر سری بزنید.این قسمت از شهر با دیوارهای آجری و ساختمان‌های بلند باشکوهش تاریخ را در برابر چشمانت می‌نشاند.
جای‌جای این منطقه تاریخی صلابت و ابهتی دارد که لحظاتی هر چند کوتاه آدم را به سکوت وا می‌دارد. دود و آلودگي و همهمه را به جان بخرید و به سمت خيابان امام خميني(سپه سابق) روان شويد و به‌جانب غرب حرکت کنيد تا به سردر باشکوهي برسيد که روزگاري می‌رفت تا نماد تهران شود . نام این مکان سردر باغ ملی است و دروازه ورودی میدان مشق به شمار می رود. این بنای به‌جامانده از دوران قاجار در سال 1301 تا 1304 هجری قمری توسط جعفرخان کاشانی ساخته شد و در حال حاضر نماد شهر تهران است.
ویژگی‌های معماری سردر باغ ملی
ﺳﺒﮏ معماری بنا اﯾﺮاﻧﯽ - اروﭘﺎﯾﯽ است. به‌ویژه در کاشی‌کاری‌ها و پی این بنا و پایه و شال ستون‌های هشت‌گانه آن و ساق ستون‌ها آجری است. در کاشی‌کاری‌های بخش‌های بالایی از طرح‌ها و تصاویر اسلیمی، مسلسل، میدان جنگ، شصت‌تیر، رضاشاه با تفنگ شصت‌تیر، دو فرشته پیروزی، پرچم سه رنگ ایران، گلوله توپ، ﭘﻠﻨﮓ، سروده‌ها و آیه‌های ﻗﺮآنی و نام‌های امامان به‌صورت ﮐﺘﯿﺒﻪ زﯾﺮ کلاه‌فرنگی نوشته شده است. مواد ساخته‌شده این درها چدنی است که در ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ تهران به‌دست اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در بخش بالایی این بنا، جایگاه دیده‌بانی، نقاره‌زنی و گذر نیروهای نظامی طراحی شده است.
میدان مشق
سر در باغ ملی ورودی میدان مشق است؛ میدانی که وسعت زیادی دارد و  هر گوشه آن حرفی برای گفتن دارد. وارد میدان که می‌شویم مردمی که برای کار اداری‌شان آمده‌اند را می‌بینیم که با نگاه‌های شگفت‌انگیزی به این بنا نگاه می‌کنند .گویی اولین بار است اینجا را دیده‌اند.یک خانم سالخورده به طرفم می‌آید و بدون آنکه بداند خبرنگارم می‌گوید:چه مجموعه شگفت‌انگیزی است!جمعی از چشم بادامی‌ها آن طرف ایستاده‌اند و با دهانی باز به معماری این مجموعه نگاه می‌کنند!حرفش را تأیید می‌کنم و به بازدید خود ادامه می دهم.
این مجموعه هم اکنون در اختیار وزارت خارجه است.در سال 1382 دولت تصویب می‌کند که این مجموعه به موزه تبدیل شود اما هنوز که هنوز است خبری ازاین موضوع نیست و مردم برای کارهای اداری خود به این ساختمان مراجعه می‌کنند.البته قرار گرفتن ساختمان وزارت خارجه در چنین محوطه تاریخی می‌تواند نشان‌دهنده تاریخ و فرهنگ غنی مملکت مان به سایر اتباع خارجی که برای کارهای خود به اینجا مراجعه می‌کنند باشد و  محاسن فراوانی دارد.