اگر مهندسان نبودند!

شمار نشریه : 178

می‌گویند «تلاش کن و شکست بخور، اما در تلاش کردن هیچ گاه شکست نخور»! از آنجا که مصداق این گفته حکیمانه قشر مهندسان هستند که به‌قول‌معروف« برایشان هیچ بن بستی وجود ندارد» چرا که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت و به لطف اینکه امسال مناسبت روز مهندسی در تراکم مسایل مهم‌تر و سرگرم‌کننده‌تر از جمله سبد کالا و ... فراموش نشد و ازآنجاکه این روزها اطرافمان پر است از  مهندس‌های مهندسی نشده، بد نیست یادآور شویم که:
اگر مهندس‌ها نبودند، چه کسی در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی به شما تذکر می‌داد؟ آن وقت بااین‌همه مصرف بدون یارانه چه می‌کردید؟ قبض‌هایتان را چه کسی پرداخت می‌کرد؟
اگر مهندس‌ها نبودند، شما مجبور بودید تا آخر عمر توپولوف سوار شوید، آن وقت مجبور بودید تا آخر عمر سقوط کنید!
اگر مهندس‌ها نبودند، آن وقت دانشجوهای فنی نبودند که برای گرفتن یک نمره 12 از درس‌های فنی، بالا و پایین بپرند و شما برای اینکه معدلتان سه نمره از آنها بیشتر است کله‌قند توی دلتان آب شود!
اگر مهندس‌ها نبودند، مایکروفر نبود و آن وقت خانم‌ها نمی‌توانستند یک بار در هفته غذا بپزند و شش بار در هفته گرمش کنند!
اگر مهندس‌ها نبودند ...