رشد 10 درصدی نرخ مسکن در استرالیا

شمار نشریه : 177

طبق آخرین یافته‌ها در پایان سال 2013 نرخ رشد ارزش خانه در شهرهای استرالیا 9.8 درصد بوده که از این عدد 1.4 درصدش سهم آخرین ماه سال بوده است. اگر بخواهیم سال را به 4 فصل تقسیم کنیم میزان رشد نرخ مسکن در هر فصل به ترتیب 2.8 درصد در فصل اول، 0.2 درصد سه ماهه دوم، 3.7 درصد سه ماهه سوم و 2.8 درصد سهم فصل آخر سال 2013 خواهد بود که این عدد سریع‌ترین رشد نرخ مسکن از آگوست 2010 تاکنون بوده است. با نگاهی اجمالی به نرخ رشد خانه و آپارتمان مشخص می‌شود که خانه‌ها با افزایش 9.9 درصدی و آپارتمان با 9 درصد اختلاف چندانی در رشد قیمت نداشته‌اند.
 به گفته کامرون کوشر با تقسیم سال به 2 نیمه، مشخصاً می‌توان گفت که نرخ مسکن در نیمه اول سال 3 درصد و در نیمه دوم سال 6.9 درصد افزایش داشته و پر واضح است که در نیمه دوم سال رشد تکان‌دهنده‌ای را شاهد بوده‌ایم. وی افزود: اگرچه ارزش خانه‌ها 9.9 در سال 2013 افزایش یافت اما این افزایش به دنبال کاهش 3.8 درصد در سال 2011 و بیشتر از آن 4 درصد در سال 2012 بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که هر یک از بنگاه‌های مسکن پایتخت رشد فزاینده‌ای را در سال 2013به ثبت رسانده‌اند . به‌عنوان مثال سیدنی با 14.5 درصد، پرث با 9.9 درصد و ملبورن با 8.5 درصد رکورددار رشد قیمت بوده‌اند. بالا رفتن اهمیت زندگی شهری طی سال های گذشته سبب شده تا قیمت خانه در شهرهایی چون سیدنی و پرث  با 10.9 درصد رشد به اوج برسد.