هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقدینگی بخش مسکن تورم‌زا نیست


دکتر بابک حاجیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره تأثیر افزایش مبلغ وام مسکن بر قیمت اوراق حق تقدم مسکن در گفتگو با پیام ساختمان گفت: این مسئله باعث جذابیت اوراق حق تقدم مسکن در سازمان فرابورس شده و قیمت آن 10 درصد افزایش پیدا کرده است.
حاجیان با بیان اینکه پولی که در بخش مسکن تزریق‌شده ، تورم‌زا نیست توضیح داد: در حال حاضر بانک‌ها از منابع سپرده‌گذاری شده خود مردم به ارائه تسهیلات می‌پردازند که موجب تورم نخواهد شد.وی درباره تأثیر نوسانات بازار سرمایه بر بازار مسکن گفت: این نگرانی وجود دارد که سهامداران کم تجربه چون نمی‌توانند ریسک بالایی را  در بازار سرمایه تحمل کنند و پایدار و ماندگار نیستند، سرمایه خود را خارج ‌نموده و یقیناً به سمت بازار مسکن می روند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بازارهای دیگر از جمله سکه و طلا  جذابیت ندارد، بنابراین به نظر می‌آید مردم پول خود را یا در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند یا به سمت بازار مسکن بروند.