هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آرامگاه دو روزنامه‌نگار

وضعیت آرامگاه «ملک‌المتکلمین» و «صوراسرافیل» از نامناسب به ویرانه رسید.چهار سال پیش، خبرهایی از آرامگاه «ملک‌المتکلمین» و «صوراسرافیل» تهیه و در آنها وضعیت این آرامگاه نامناسب گزارش شد؛ اما شرایط نامناسب این مکان همراه با بی‌توجهی‌ها آن‌قدر ادامه یافت تا امروز آرامگاه این دو روزنامه‌نگار آزادی‌خواه یا به قول رئیس شورای شهر تهران «شهیدان قلم مشروطه» امروز به ویرانه تبدیل شده است.
خیابان کمالی، خیابان مخصوص در محدوده‌ مرکزی شهر تهران، بن‌بست شهید سید محمدابراهیمی، درست در کنار یکی از ورودی‌های بیمارستان لقمان، درِ آبی‌رنگی قرار دارد که در ظاهر فقط شبیه خانه‌ای فرسوده است، اما پشت این در، پنج نفر از جمله دو مبارز دوره‌ مشروطه دفن شده‌اند.
احمد مسجد جامعی در بازدیدی که 29 آذرماه امسال از این آرامگاه داشت، گفت: مشکل این است که چنین بناهایی در سطح شهر تهران دیده نمی‌شوند. این نخستین دیدار ما از این بنا بود و امیدواریم بتوانیم مشکلات آن را زودتر برطرف کنیم. اما شهردار منطقه‌ 11 تهران در همین بازدید، اظهار کرد: درست نیست که ما در این زمینه هزینه کنیم و سازمان میراث فرهنگی کار را تأیید نکند. نخست اداره کل میراث فرهنگی استان تهران باید پیش‌قدم شود و سپس ما وارد کار می‌شویم.
حالا باید منتظر ماند تا سازمان میراث فرهنگی و شهرداری درباره‌ حفاظت از این آرامگاه به توافق برسند؛ کاری که با توجه به نمونه‌های مشابه می‌توان گفت ؛ چندان آسان نیست و در برخی موارد نیز سال‌ها طول می‌کشد و حتی عمر بنایی تاریخی هم برای دیدن این توافق کفایت نمی‌کند.