هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج تاریخی وثوق در آستانه تخریب

برج تاریخی وثوق از آثار دوره تاریخی قاجاریه و جاذبه‌های گردشگری شهر تفرش به دلیل بی‌تفاوتی مسئولین در حال تخریب است، به گونه‌ای که سقف طبقه سوم فروریخته و در سال های اخیر طی یک آتش‌سوزی قسمت عمده‌ای از سقف طبقه دوم نیز از بین رفته است. این برج تاریخی در سال 1390با شماره 30142در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سرپرست میراث فرهنگی شهرستان تفرش گفت:این برج متعلق به دوره قاجاریه است و با هماهنگی های انجام‌شده مقررشده داربست‌هایی اطراف این برج نصب شود.
حیدری افزود: این برج در تملک شخص است و اداره کل میراث فرهنگی با تخصیص اعتبار آن را خریداری و بازسازی می‌نماید. در صورت تملک و بازسازی آن این برج تنها برج مسکونی استان مرکزی بوده و قابلیت گردشگری دارد. برج وثوق قسمتی از باغ بزرگ وثوق است که به‌مرور خشک‌شده و جای خود را به آپارتمان‌ها و ساختمان های جدید داده و فقط بنای برج سالم مانده است که بایستی قبل از تخریب نهایی فکری به حال آن کرد تا مانند بقیه اماکن تاریخی و خانه‌های قدیمی این باغ به خاطره‌ها نپیوندد. برج تاریخی وثوق در 3طبقه ساخته‌شده که توسط یک راه‌پله قوسی در سمت راست به طبقه دوم و یک راه‌پله قوسی از سمت چپ به طبقه سوم می‌رسد.