هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیر صعودی ملک در بریتانیا

بر اساس آخرین گزارش‌های ثبت‌شده در مرکز آمار بریتانیا، میانگین سالانه قیمت املاک در انگلستان و ولز تا پایان سال 2013 ، به میزان 2/3 درصد افزایش یافته است. به این معنی که هم اکنون این عدد به 411/165 پوند رسیده است. آمار نشان می‌دهد که میانگین ارزش ملک سند دست‌دوم در پایان سال 2013 حدود 23 درصد کاهش داشته که این عدد در جنوب شرقی بریتانیا به بیشترین سیر نزولی یعنی 39 درصد رسیده است