هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزیره خالی از سکنه عشق

جزیره‌ «گلزنیک» در دریای آدریاتیک در سرزمین کرواسی واقع شده است و به دلیل اینکه شبیه قلب انسان بوده، به جزیره عشق معروف شده، این جزیره خالی از سکنه است.
این جزیره به نظر می‌رسد که 2دیواره به هم چسبیده دارد که روی آنها با دو نوار از درختان پوشیده شده ؛ گفته می‌شود صاحب جزیره این کار را انجام داده است تا جزیره به یک مکان زیبا برای ازدواج تبدیل شود.