هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی در بازار مشروطه تبریز

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در مورد آتش سوزی بازار تبریز اظهار داشت:  در ساعت 8.25 شب 19 حادثه حریق در بازار مشروطه تبریز به ستاد عملیاتی سازمان اطلاع داده شد که با توجه به وسعت حریق ، وجود مواد اشتعال زا و موقعیت مکانی مغازه دچار حریق شده، بلافاصله با اعزام نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه، این آتش سوزی مهار شد. انوشیروان کرمانی نژاد ادامه داد: در این حادثه یک باب مغازه در آتش سوخت و به چهار باب مغازه نیز خساراتی وارد آمده است.