ساخت سردر دانشگاه ولایت

شمار نشریه : 176

رئیس دانشگاه ولایت گفت: عملیات عمرانی سردر این دانشگاه به‌منظور هویت بخشی و شناساندن هر چه بهتر این مرکز علمی آغاز شد.
 دکتر غلامرضا رضایی افزود: برای طراحی سردر دانشگاه ولایت 14طرح و ایده مختلف در طی دو سال گذشته به این دانشگاه طی فراخوان ارسال شد که در نهایت نقاط مثبت کلیه طرح های ارسالی در طرح نهایی لحاظ گردید و طرح سردر به کمک مهندسین دفتر طرح های عمرانی دانشگاه نهایی گردید.
وی ادامه داد در حال حاضر فاز بتن‌ریزی و اجرای فونداسیون اجرا شده است. رئیس دانشگاه ولایت زمان پایان عملیات ساخت طرح سردر دانشگاه را بهمن‌ماه سال جاری عنوان نمود.