هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت بارگاه پوریای ولی

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: آرامگاهی در خور شأن پهلوان پوریای ولی ساخته می‌شود.
حسینی صدر اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت و بازسازی نشدن بارگاه پوریای ولی انعکاس بدی پیداکرده و مصوبه احداث آن موجود می‌باشد، آرامگاهی در خور شأن و شخصیت این پهلوان نامی در خوی احداث می‌شود. وی از احتمال برگزاری جشن گلریزان ملی برای ساخت این بارگاه خبر داد و گفت: با همت و غیرت مردم فرهنگ دوست کشور و دولت این پروژه فاخر به ثمر خواهد نشست.
‌حسینی صدر خاطرنشان کرد: مدت 6 سال پروژه احداث بارگاه پوریای ولی را پیگیری می‌کنم و اکنون از همه علاقه‌مندان و دلسوزان انتظار دارم دین خود را نسبت به این مسئله مهم فرهنگی و گردشگری ادا کنند.