هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسویه مشروط بدهی پیمانکاران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش انتشار اوراق مشارکت در تأمین بخشی از منابع مالی دولت، گفت: در صورتی دولت می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران را با استفاده از اوراق مشارکت تسویه کند که هزینه تبدیل این اوراق به وجه نقد زیاد نباشد.
ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی افزود: دولت‌ها در شرایط مختلف مالی برای برقراری تعادل و مدیریت نقدینگی در جامعه، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و فروش آن می‌کنند و از این راهکار برای جذب نقدینگی و سوق دادن آن در جهت تحقق اهداف مورد نظر استفاده می‌کنند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می‌تواند از راه انتشار و فروش اوراق مشارکت ضمن تأمین بخشی از منابع مالی خود، زیرساخت های کشور را توسعه و پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به عدم استقبال مناسب مردم از خرید اوراق مشارکت گفت: باید پذیرفت شرایط سیاسی و رویکرد اقتصادی دولت‌ها در استقبال مردم از عرضه اوراق مشارکت تأثیرگذار بوده است.
عاشوری قلعه‌رودخانی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه کارکردهای اوراق مشارکت در میزان خریدوفروش این اوراق بی تأثیر نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند بخشی از بدهی های خود را از طریق اوراق مشارکت تسویه کند، گفت: باید توجه داشت در صورتی دولت می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران را با استفاده از اوراق مشارکت تسویه کند که هزینه تبدیل این اوراق به وجه نقد زیاد نباشد، به طور مثال اگر هزینه تبدیل این اوراق حدود 30 درصد باشد مورد استقبال پیمانکاران قرار نخواهد گرفت.
عاشوری قلعه رود خانی افزود: البته استفاده از راهکار انتشار و فروش اوراق مشارکت باید در کنار سایر اقدامات تأمین مالی دولت باشد و به‌عنوان چرخ پنجم استفاده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: یکی از نکات مهمی که در بررسی لایحه بودجه سال 93 باید به آن توجه شود این است که در بخش وصول درآمدهای مالیاتی نباید عملکرد سنوات گذشته را فراموش کرد، بنابراین باید تدابیری در زمینه رشد درآمدهای مالیاتی اتخاذ کرد که این درآمد به‌صورت پلکانی افزایش یابد.