مسکن اجتماعی وام سنگین ندارد

شمار نشریه : 176

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به پیگیری عباس آخوندی برای افزایش سقف وام مسکن اشاره کرد و گفت: در مسکن اجتماعی وام‌هایی با ارقام سنگین تعریف نمی‌شود.
علی چگینی در خصوص احتمال افزایش سقف وام 35 میلیون تومانی مسکن، اظهار داشت: وزیر هنوز به دنبال افزایش وام است و احتمال دارد که در آینده با یک سیستم و فرآیند دیگری سقف این وام افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار این وام را تصویب کرده است، گفت: ممکن است در آینده نیز تغییراتی در وام مسکن داشته باشیم و به دنبال افزایش وام در قالب دیگری هستیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش وام مسکن طرحی متفاوت از مابقی طرح های وزارتخانه در بخش مسکن است، افزود: این وام برای عامه مردم است و هر کسی در هر جای کشور می‌تواند این وام را خریداری کند درحالی‌که طرح‌های دیگری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی تفاوت زیادی با این سیاست دارد.
چگینی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای مسکن اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسی ابعاد این طرح هستیم و هنوز ابعاد جزئی آن مشخص نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح مسکن اجتماعی وام‌هایی با ارقام بالا تعریف نشده است زیرا متقاضیان این نوع مسکن از اقشار ضعیف جامعه هستند که توانایی بازپرداخت وام های سنگین را ندارند.