هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دماسنج طبیعی

اگر دوست دارید دمای خانه یا محل کارتان را حدودی بدانید که گرم است یا معمولی یا سرد و نمی‌خواهید از دماسنج های دیجیتال یا جیوه‌ای متداول استفاده کنید این برگ‌ها به‌عنوان دماسنج عمل می‌نمایند. شیوه کار به این صورت است که با توجه به جنسشان در دمای سرد و گرم تغییر رنگ می‌دهند. بین دمای 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد به رنگ سبز بالاتر از 25 درجه زرد و پایین تر از 20 درجه به سمت قهوه‌ای متمایل می‌شود.