دماسنج طبیعی

شمار نشریه : 175

اگر دوست دارید دمای خانه یا محل کارتان را حدودی بدانید که گرم است یا معمولی یا سرد و نمی‌خواهید از دماسنج های دیجیتال یا جیوه‌ای متداول استفاده کنید این برگ‌ها به‌عنوان دماسنج عمل می‌نمایند. شیوه کار به این صورت است که با توجه به جنسشان در دمای سرد و گرم تغییر رنگ می‌دهند. بین دمای 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد به رنگ سبز بالاتر از 25 درجه زرد و پایین تر از 20 درجه به سمت قهوه‌ای متمایل می‌شود.