هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار فلزات از پارسال تا امسال

با توجه به نوسانات هر روز بازار فلزات در سال 91 آنچه جالب و قابل‌تأمل است ثبات یا افزایش بسیار اندک قیمت فلزات در بازار داخلی سال 92 است چنانکه در جدول زیر قیمت نیکل، قلع، آلومینیوم ،روی، سرب و پلاتین مقدار تغییر صفر و بقیه فلزات دارای تغییر قیمت بسیار اندک هستند، ثبات در قیمت این فلزات که گاهی به‌صورت واحد و گاهی به‌عنوان مواد اولیه مصالح ساختمان را تشکیل می‌دهند نشان از وضعیت سفید مصالح ساختمانی فلزات دارد.

جدول مقابل بازار آهن و فلزات را از 1/1/92 تا 14/10/92 نشان می‌دهد.