بازار فلزات از پارسال تا امسال

شمار نشریه : 175

با توجه به نوسانات هر روز بازار فلزات در سال 91 آنچه جالب و قابل‌تأمل است ثبات یا افزایش بسیار اندک قیمت فلزات در بازار داخلی سال 92 است چنانکه در جدول زیر قیمت نیکل، قلع، آلومینیوم ،روی، سرب و پلاتین مقدار تغییر صفر و بقیه فلزات دارای تغییر قیمت بسیار اندک هستند، ثبات در قیمت این فلزات که گاهی به‌صورت واحد و گاهی به‌عنوان مواد اولیه مصالح ساختمان را تشکیل می‌دهند نشان از وضعیت سفید مصالح ساختمانی فلزات دارد.

جدول مقابل بازار آهن و فلزات را از 1/1/92 تا 14/10/92 نشان می‌دهد.