تدبیر برای سرپناه

شمار نشریه : 175

زمانی بنا بر اصل «داشتن سرپناه حق همه است و دولتها موظفند زمینه را برای خانه‌دار شدن همه فراهم کنند» ساخت چندین میلیون واحد مسکن مهر در کشور آغاز شد. اما سال 90 که قرار بود در ایران دیگر مستاجری نباشد گذشت و سال 91 که قرار بود سال چیدن میوه‌های مسکن مهر باشد سپری شد و وضعیت مستاجران همان است که بود! هنوز بخش زیادی از متقاضیان مسکن مهر به خصوص در استان تهران، واحدهای خود را تحویل نگرفته و مسکن مهر همچنان در بسیاری از نقاط ایران تحویل داده نشده است. این در حالی است که خط‌ اعتباري 50 هزار ميليارد توماني مسكن‌ مهر از سوي بانك‌ مركزي هم به اتمام رسید ولی مسکن مهر به «خانه» نرسید! اما اولین نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید، نشان داد که این دولت واقعا قصد دارد از کلید «تدبیر» برای باز کردن قفل مشکلات شهرهای جدید و مسکن مهر استفاده کند؛ تدبیری که می‌گوید: هیچ واحدی بدون انشعابات لازم تحویل نشود؛ پیمانکاران مسکن مهر که آگاهانه قرارداد بسته‌اند و وزارت نیرو که هزینه انشعابات را دریافت کرده به تعهداتشان پایبند باشند؛ خرید و فروش مسکن مهر آزاد شود؛ مسکن 99 ساله ملکی شود؛ طرح‌های متنوع مسکنی در تمام کشور اجرا شود؛ ساخت شهرک و حتی شهرهای جدید به بخش خصوصی داده شود و ... به نظر می رسد این راه زودتر و بهتر و کم‌حاشیه‌تر، مستاجران را به حق‌شان که داشتن سرپناه است، می رساند.