علت تاخیر در مسکن مهر چیست؟

شمار نشریه : 174

عضو کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به تأخیرهای ایجادشده در تکمیل و پایان طرح‌های مسکن مهر، گفت: درصورتی‌که شرایط اقتصادی جامعه از ثبات لازم و کافی برخوردار باشد بدون شک در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز تأخیر و تعللی ایجاد نخواهد شد.حسین محمد زاده افزود: علت تأخیرهای به وجود آمده در طرح‌های مسکن مهر عدم رعایت مفاد قرارداد این پروژه است، ازاین‌رو مشاهده می‌شود که چنین قراردادی از هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برخوردار نیست.نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ساخت مسکن ارزان‌قیمت به‌دست پیمانکاران ایرانی در دیگر کشورها، تصریح کرد: اگر مسکن ارزان‌قیمت توسط پیمانکاران ایرانی در دیگر کشورها ساخته می‌شود بدون شک کشورهای خارجی در بدو عقد قرارداد به‌تمامی نکات توجه می‌کنند که یکی از آنها گنجاندن زمان نهایی تکمیل این پروژه در قرارداد است.محمد زاده اظهار کرد: در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که بسیاری از طرح‌های عمرانی از قبیل مسکن مهر با کمبود منابع مالی مواجه هستند، اما بودجه این پروژه‌ها در زمان مورد نیاز تزریق نمی‌شود.این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: تا زمانی که منابع مالی پروژه‌های عمرانی به‌موقع و در زمان خود تأمین نشوند نمی‌توان انتظار داشت که طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.