نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین همایش مهندسی فروش

روز 18 دی ماه 1392 همایشی با عنوان «مدیریت مهندسی فروش پروژه‌های ملکی و ساختمانی» در سالن همایش‌های هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. این همایش با نشست‌های جانبی همراه خواهد بود و شرکت‌کنندگان با محوریت روش‌های نوین فروش و قیمت‌گذاری پروژه‌های ملکی و ساختمانی به گفتگو و هم‌افزایی خواهند پرداخت.