هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولین همایش مهندسی فروش

روز 18 دی ماه 1392 همایشی با عنوان «مدیریت مهندسی فروش پروژه‌های ملکی و ساختمانی» در سالن همایش‌های هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. این همایش با نشست‌های جانبی همراه خواهد بود و شرکت‌کنندگان با محوریت روش‌های نوین فروش و قیمت‌گذاری پروژه‌های ملکی و ساختمانی به گفتگو و هم‌افزایی خواهند پرداخت.