نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روزهاي خوش براي صنعت فولاد در سال جديد

گروه بازار ساختمان: اگرچه سال جاري سالي سرشار از ركود براي بازار فولاد و كاهش فعاليت و دغدغه خاطر براي تولیدکنندگان اين صنعت بود اما ظاهراً قرار است از سال جديد ميلادي اين شرايط تغيير كند.

اخیراً مهدي كرباسيان رئيس ایمیدرو با اعلام اين خبر كه «تا دو هفته آينده فولادسازان آلماني به ايران مي‌آيند. افزوده است: با توجه به نتايج مثبت مذاكرات ژنو، پاي سرمايه‌گذاران و مديران بزرگترين كمپاني هاي دنيا در اين حوزه به ايران باز مي‌شود.»

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان كرده : «اين در شرايطي است كه در مقطعي از هشت سال گذشته، براي سرمایه‌گذاری در طرح هاي فولادي از اين کمپانی‌ها درخواست شده بود، اما پاسخي از سوي آنها دريافت نشده بود درحالی‌که هم اكنون قرار است به ايران بيايند. ظرف سال‌هاي گذشته مديران شركت‌هاي غربي به ايران نمی‌آمدند يا براي سرمایه‌گذاری با پوشش طرف ايراني و پيمانكاران، وارد عمل می‌شدند، اما هم اكنون اين فضا شكسته شده و ايران از جمله كشورهاي هدف آنها براي سرمایه‌گذاری است.»

وي ادامه داده است: «با پيشرفت صورت گرفته در مذاكرات ژنو، شركت هاي معتبر بین‌المللی آينده روشني را براي سرمایه‌گذاری در ايران می‌بینند، به‌خصوص اينكه از سوي كشورهاي غربي و آمريكايي نيز در ليست سياه تحريم قرار نخواهند گرفت.»