هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پوست اندازي بازار


ا تغيير دولت و دگرگوني رويكردهاي مديريتي كلان در كشور ، بخش خصوصي هم به تغيير در فضاي فعاليت هاي اقتصادي و هم تغيير در دیدگاه‌هایش اميدوار شد. شايد دليل اين تغيير نگاه به آينده را بتوان در تغيير رويكرد به بازارهاي مسكن ، بورس و ارز به خوبي ديد اما در انتخابات و تركيب هيئت مديره تشكل هاي صنفي نيز تغييراتي رخ داده است. تركيب هیئت‌مدیره اتحاديه مشاوران املاك تهران، اتحاديه سنگبران تهران ، اتحاديه طلا و جواهر و ... با تغييراتي روبه روشده اند.

چند ماهي است كه از آغاز به‌کار دولت جديد می‌گذرد . گرچه در فعاليت هاي ديپلماتيك تحركاتی انجام شد و اميدها براي ايجاد فضا در محيط بین‌المللی افزايش يافت اما وعده صد روزه دولت غير از ايجاد ثبات اقتصادي و دادن روح اميد به آينده نتيجه محسوسي ارائه نكرد. در بخش اقتصادي بيشتر فعاليت هاي دولت اعلان اشتباه‌های دولت سابق است که اصولا نيازي به مطرح کردن آن به این شکل نبود. با این‌حال بازار مسكن نه به دليل رونق بلكه فقط به خاطر شكست بازار ضمن كاهش ناچيز قيمت همچنان در طولانی‌ترین ركود چند سال اخير درجا مي زند و بازار سرمايه نيز رشد چشمگير چند ماه اخير را متوقف كرده و در غياب رقباي مقتدري چون طلا تنها توانسته جايگاه خود را حفظ كند. بازار فولاد حرفي براي خروج از ركود ندارد و تأمین مالي بخش توليد همچنان يك رويا مانده است.