هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدوین ضوابط گسل‌های تهران


معاون فنی و اجرایی اداره کل شهرسازی و طرح های شهری با اعلام این خبر که تدوین ضوابط قنوات، مسیل‌ها و گسل‌های پایتخت در دستورکار کمیته تدقیق لایه حریم طبیعی و مصنوعی شهر تهران قرار گرفته ، افزود: در راستای تحقق فرآیند بازنگری و تدقیق سال دوم طرح تفصیلی جدید شهر تهران کمیته " تدقیق لایه حریم طبیعی و مصنوعی شهر تهران" به ریاست مهندس مجید پاکساز، مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری و دبیری معاون فنی و اجرایی این اداره کل در معاونت شهرسازی و معماری آغاز به کار کرده است، در همین راستا شش کار گروه مشتمل بر "حریم اماکن تاریخی"،"حریم حفاظتی وامنیتی"،"حریم رودخانه،مسیل‌هاوقنوات"، " گسلها،لغزش و رانش" ، "بزرگراهها"، "تاسیسات شهری" تشکیل وفعال شد.