هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کنترل بازار مسکن با حمایت از بخش خصوصی


عضو کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به تعطیل شدن کارگاه‌های برخی پیمانکاران مسکن مهر، گفت:متأسفانه در برخی استان‌های کشور دیده‌شده که پیمانکاران کارگاه‌های خود را به حالت نیمه تعطیل درآورده‌اند که البته این موضوع با عدم تأمین منابع مالی نیز مرتبط است.

محمدابراهیم محبی با اشاره به اینکه مسکن یکی از نیازهای اصلی جوانان کشور محسوب می‌شود، گفت: هر دولتی مکلف است مسکن ارزان‌قیمت در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار دهد، اما ممکن است اسم‌ها و عناوین آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزیر راه و شهرسازی در اظهارات قبلی خود به این موضوع اشاره کرده بود که طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر را به اتمام خواهد رساند، لذا کم کاری برخی پیمانکاران مسکن مهر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی تصریح کرد: مسکن مهر متعلق به اقشار کم درآمد جامعه است و افراد با مشقت‌ فراوان سرمایه‌های خود را وارد این پروژه کرده‌اند، از این رو تعطیل شدن کارگاه‌های پیمانکاران مسکن مهر جفا به اقشار ضعیف جامعه است.

محبی اظهار کرد: هرچند در طرح مسکن مهر که از آثار دولت دهم است، انتقادات فراوانی وجود دارد، اما تکمیل و به نتیجه رساندن آن نیز بسیار مهم و بااهمیت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید با ایجاد ساز و کارهایی از پیمانکاران مسکن مهر حمایت کرده تا این پروژه هرچه سریع‌تر به سامان برسد،تاکید کرد: افزایش میزان وام توسط بانک مسکن یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند مشکلات و معضلات بخش مسکن را برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن بهتر است از دخالت مستقیم در این بازار دست کشیده و راه را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هموار کند.