هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شجاعت شایسته تقدیر


همانند هر کار بزرگ دیگری، طرح مسکن مهر نیز کم مشکل نداشته و مخالفان و منتقدان این طرح، همیشه فهرست بلند بالایی از این گونه موارد را رو می کنند ؛ اما در این میان شاید مشکلاتی که برای برخی فعالان صنعت ساختمان نظیر پیمانکاران و انبوه سازان دست اندرکار این طرح بزرگ پیش آمد، به اندازه سایر مشکلات قابل تامل باشد: با تعداد زیادی از این صنوف قرارداد سه جانبه با قیمت مقطوع برای ساخت تعدادی واحد مسکن مهر منعقد شد ولی با گذشت زمان و افزایش تورم و تشدید تحریم‌های سنگین و غیرمنصفانه بین‌المللی، هیچ سازنده ای توان اتمام واحدهای متعهد شده و عمل به مفاد قرارداد را ندارد! قطعا تا یک سال آینده بیشترین وقت و انرژی تیم وزارت راه و شهرسازی کشور صرف یافتن راهکارهایی برای حل مشکلاتی از قبیل مسکن مهر و مهر ماندگار خواهد شد، مشکلاتی که خود در پیدایش آنها نقشی نداشته و البته با شجاعتی شایسته تقدیر برای رفع آنها به میدان آمده است.