افزایش وام مسکن در کارگروه مسکن

شمار نشریه : 167


معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ارزش شدن وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن، در کارگروه مسکن، مصوب شد مبلغ این وام افزایش یابد و نهایی شدن آن منوط به تصمیم وزیر راه و شهرسازی است.

صومعلو با اشاره به افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال گذشته، گفت: قبلا وام‌های 20 میلیون تومانی خرید مسکن بیش از 70 درصد قیمت یک واحد آپارتمان را تامین می‌کرد، اما

اکنون وام‌های مسکن ارزش خود را از دست داده اند.

وی درباره‌ افزایش مبلغ وام خرید مسکن با توجه به افزایش قیمت‌ خانه افزود: مصوبه‌ افزایش مبلغ وام مسکن در کارگروه مسکن موجود است اما هنوز میزان و نحوه‌ پرداخت مبلغ این وام به بانک مرکزی اعلام نشده است.برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن و اجرای آن باید صبر کرد و منتظر تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی ماند.