هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هویت،هنر و فرم فراموش شده

گروه معماری و دکوراسیون: با تعمق در متون علمی و فلسفی پیرامون تکنولوژی مشخص می‌گردد که تکنولوژی دامنه وسیع تری را در بر می‌گیرد، از جمله، شیوه تفکر و نگرش به موضوع، فرآیند و شیوه و روش انجام کار، نتیجه و اثر نهایی می‌باشد که در معماری، تفکر و مبانی نظری، شیوه و فرآیند طراحی و ساخت، مصالح، ابزارها و ماشین‌آلات و سرانجام اثر نهایی را در بر می‌گیرد. لذا هم شامل عناصر مادی گردیده و هم فعالیت‌های انسانی را در برمی‌گیرد و مجموع این دو سبب ایجاد و احداث آثار معماری می‌گردند. همان‌گونه که در علوم رفتاری و روانشناسی به اثبات رسیده است، محیط و عناصر و اجزای آن بر رفتارها، کنش‌ها و واکنش‌های آدمی تأثیر گذاشته و بخشی از هویت آدمی را شکل می‌دهند، لذا تکنولوژی و عناصر آن نیز به عنوان عناصر محیطی بر انسان و شکل‌گیری هویت او تأثیر می‌گذارند.در ادامه سلسله گفتگوهایی که در رابطه با تأثیر تکنولوژی بر معماری با اساتید مختلف معماری انجام داده‌ایم،این بار با دکتر محمدمهدی محمودی ، استاد دانشگاه تهران گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

پیام ساختمان:چه راهی برای برون‌رفت از این معماری مغشوش ایران وجود دارد که صرفاً ناگزیر به بازگشت مستقیم به معماری گذشته ایران نبوده و درعین‌حال وحدتی به وجود آورد که جوابگوی سازه‌های مدرن امروز باشد؟

به منظور وحدت بخشی و پاسخگویی معماری به نیازهای روز در مرحله اول باید آموزش و فرهنگ‌سازی در میان همه اقشار و در مقاطع مختلف از دبیرستان و دانشگاه گرفته تا زمان کار، مدیریت و اجرا مورد توجه قرار گیرد. گام بعدی تدوین ضوابط و معیارها در مباحث مختلف است و اینکه ضمانت‌های اجرایی کارآمد را در راستای تحقق‌پذیری این ضوابط فراهم آوریم. در صورت دستیابی به این دو مسئله مهم می‌توان انتظار داشت که این معماری- به قول شما مغشوش- متکثر و ناپیوسته سر و سامان گیرد و پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشد.

پیام ساختمان: تکنولوژی چه خدمتی به معماری کرده و در مقابل چه محدودیت‌هایی برای آن به وجود آورده است؟

تولد تکنولوژی همزمان با آغاز معماری است. همواره و در همه بازه‌های زمانی فنون و روش‌هایی به تناسب زمانه خود مورد استفاده بوده‌اند و به مرور زمان تکنولوژی‌های ساخت، کامل‌تر شده و نواقص آنها برطرف می-گردد. گاه این فنون مورد استقبال همه اعضای جامعه مهندسی قرار می‌گیرد و گاه شمار اندکی به دلایل عدم شناخت کافی از آن، به مبارزه با ورود این فنون به دنیای حرفه‌ای می‌پردازند ولی همواره فلسفه‌ ایجاد تکنولوژی، سهولت در اجرا و سرعت در ساخت بوده است.

پیام ساختمان: به نظر شما چرا معماری ما از معنویت فاصله گرفته است؟

متأسفانه در جامعه معماری امروز صرفاً کارکردگرایی و سودآوری اقتصادی زودرس ملاک عمل بوده و روح هویت، هنر و فرم آن به فراموشی سپرده شده است، لذا ماندگار و پایا نیست.

پیام ساختمان: چگونه می‌توان از تکنولوژی و معنا و محتوا همزمان در یک سازه استفاده کرد؟

همان‌گونه که می‌دانید تکنولوژی یک ابزار ساخت برای بناست و باید آن را شناخت و سپس در طراحی از آن بهره جست. درحالی‌که امروزه متأسفانه اول با تفکر و مصالح قدیمی طراحی صورت می گیرد و بعد در مرحله اجرا تصمیم می‌گیریم که تکنولوژی جدید را وارد ‌کنیم.درحالی‌که طراحی اولیه فارغ از روش‌های ساخت نوین و مصالح جدید صورت پذیرفته و در نتیجه پاسخ صحیحی به دست نمی‌آید.