هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیش به سوی مرمت


حفاظت و مرمت، بخشی از وظایف اجرایی سازمان علمی و تخصصی میراث فرهنگی محسوب می‌شود که طی سال‌های گذشته در نبود مدیریت تخصصی وضعیت بسیاری از آثار تاریخی کشور را تا مرز بحران پیش رانده است. در این میان کارشناسان بسیاری با طرح دورکاری و انتقال به شهرستان‌ها از ساختار میراث فرهنگی جدا شدند و وضعیت مرمت مهم‌ترین بناهای تاریخی کشور به چالش کشیده شد و مورد بحث قرار گرفت اما زنگ پایان دولت نهم و دهم فرصتی فراهم کرد تا کارشناسان عالی مرمت تصمیم بگیرند با عقب‌گرد و جداسازی بخش‌های الحاقی چون گردشگری به میراث فرهنگی کشور، شکل و ساختاری مستقل دهند. این کارشناسان معتقدند؛70 درصد از سازمان میراث فرهنگی را فعالیت‌های تحقیقاتی تشکیل می‌دهد بنابراین لازم است راه میراث فرهنگی از گردشگری جداشده و با مدیریت کاملاً تخصصی ادامه حیات دهد. ادغام گردشگری با میراث فرهنگی در سال‌های اخیر سبب شد که میراث فرهنگی جنبه سیاسی پیدا کند و دچار آسیب‌های جدی شود. به طوری که حاکمیت مدیران غیرمتخصص و اجرای طرح‌هایی چون دور کاری و انتقال کارشناسان به شهرستان‌ها بدنه سازمان میراث فرهنگی را با ضعف جدی مواجه ساخت.درحال‌حاضر میراث در مرحله‌ای قرارگرفته که نیازمند مرمت توسط مدیری متخصص است.امیدواریم با ریاست دکتر محمدعلی نجفی در این سازمان ،سازمان میراث فرهنگی پویایی لازم را پیدا کند و بتواند در جهت حفظ میراث فرهنگی کشور اقدامات مثبتی انجام دهد.