هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امید صد روزه دولت تدبیر


با انتخاب دولت جدید امیدها برای تحول اقتصادی فضای صنعت و بازرگانی کشور را فراگرفت. موج دوم زمانی بود که اکثر وزرای دولت روحانی مورد تایید منتخبان ملت قرار گرفتند و اميدها افزايش يافت. زمان گذشت و موج‌ها مانند یک دومینو سراسر اقتصاد را فراگرفت. نرخ ارز کاهش یافت، قیمت زمین و مسکن نیز رویکردی مشابه را در پیش گرفت، شاخص بازار سرمایه مرز 60 هزار واحد را در نوردید و ... اما تنها امیدها افزایش یافت.

اگرچه شعار رئیس جمهور اعتدال و تدبیر و اساس حرکت دولت جدید نیز بر همین مبنا است و می‌دانیم که بخش بزرگی از مديريت فضای هر بازاری شرایطی است که از آن با عنوان جو روانی یاد می‌شود و در چند روزي كه از عمر دولت جدید مي گذرد ، تنها با شعار، بازارها به سود مردم در مسیر صحیح هدایت شده است اما، ابزارهاي مديريتي ديگري نيز مانند تغيير نرخ سود سپرده هاي بانكي، تغيير سقف تسهيلات بانكي براي بخش مسكن و نيز تنوع بخشيدن به روش هاي پرداخت آن، تغيير در در اخذ ماليات، تنظيم حجم نقدينگي كشور و .... در اختيار مديران ارشد كشور قرار دارد.