هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیکزاد، گزینه احتمالی شهرداری تهران و مشهد


دبیر منتخبین چهارمین دوره شورای شهر مشهد به دیدار با سعید جلیلی، بختیاری و نیکزاد در دوم شهریور اشاره کرد و گفت: همه افرادی که در سطح ملی هستند موافق پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی شورا برای شهرداری مشهد بوده‌اند و این به خاطر ارادت به ساحت امام رضا(ع) است.

کمال سرویها اعلام کرد: سعید جلیلی، علی نیکزاد، مرتضی بختیاری، فتاح، سعید قاسمی، امان‌پور، مرتضی تمدن، وکیلی، شهردار سابق مشهد، و محمدجواد زاده استاندار سابق خراسان رضوی و پرورش مدیرعامل آبفای تهران به عنوان گزینه‌های شهردار مشهد مدنظر قرار داشته و رایزنی‌هایی با آنان انجام شده است.

وی تصریح کرد: تیم شش نفره شامل اخلاقی، عامری، جهانبخش، هروی و سرویها جهت مذاکره با مصداق‌های کشوری و بومی در نظر گرفته‌شده که تاکنون جلسات زیادی با گزینه‌های فوق داشته‌ایم.

سرویها به تعدادی از گزینه‌های مد نظر از میان مدیران بومی در مشهد اشاره کرد و اعلام کرد: مهدی برادران، ابراهیم رئیسیون، خلیل‌الله کاظمی و مهدی خجسته از مدیران بومی مطرح برای شهرداری مشهد هستند. البته خبر‌ها حاكي است به دعوت چند نفر از اعضای چهارمین شورای شهر تهران، علی نیکزاد به عنوان یکی از گزینه‌های اصولگرایان برای شهرداری تهران معرفی شده است.

در همین رابطه علی نیکزاد با تأیید این خبر گفت: من اکنون در یکی از نهادهای مهم حکومتی در حال خدمت هستم ولی گروهی از اعضای شورای شهر از من دعوت کردند تا برای شهرداری تهران وارد شوم. این انتخاب و تصمیم بدون فکر نبوده و قطعاً برنامه‌های ویژه‌ای برای پایتخت ایران دارم. البته به دنبال هیاهوی تبلیغاتی برای رسیدن به این عنوان نیستم و رای اعضای شورای شهر برای من محترم است. برنامه‌ها و مسیری که در مدیریت شهر تهران تعریف کرده‌ام را قطعاً برای اعضای شورا مطرح خواهم کرد.