آخوندي و معماري مسكن مهر

شمار نشریه : 165


صنعتي‌سازي مسكن هم براي دولت، هم براي سرمايه‌گذاران ساختماني و هم براي مردم حاوي مزايا و برتري‌هاي متعددي در مقايسه با شيوه سنتي ساخت‌وساز است كه مهم‌ترين اين مزايا، سريع‌سازي، ارزان سازي و ايمن سازي است. ساخت حداقل 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال مي‌تواند فرصت خوبي براي فراگير كردن صنعتي سازي مسكن باشد تا رفته رفته اين ضرورت اجتناب ناپذير به تمام ساخت و ساز‌ها تسري يابد. در اين ميان وزارت راه و شهرسازي جديد بايد از تجربه چندين ساله در ساخت مسكن مهر استفاده كند و علاوه بر حمايت از اين طرح، صنعتي‌سازان واقعي را تحت حمايت خود قرار دهد. واژه «واقعي» را از اين نظر استفاده مي‌كنيم، چون بسياري از سازندگان فقط اسم صنعتي‌سازي را يدك مي‌كشند و لازم است دولت بين سازندگان تفاوت قائل شود. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين آرزوهايي كه دولت جديد در ساخت مسكن مهر مي‌تواند به آن جامعه عمل بپوشاند، احياي معماري ايراني – اسلامي است. معماري‌ای كه تا حدودي با فرهنگ‌ و ارزش‌هاي ما همخواني داشته باشد و همانند مسكن مهري كه در حال حاضر بدون هيچ هويتي ساخته مي‌شود، نباشد. واقعيت اين است كه اگر دولت نتواند در جريان مسكن مهر اين معماري را مد نظر قرار دهد، هيچ كس نبايد از مالكان در ساخت و ساز‌هاي شهري انتظاري داشته باشد.