12:46 1395/5/26


دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان با ضمیمه معماری منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

- معضلات نشست زمین در تهران

- افزایش برج سازی در دوره رکود

- نوسانات ارز و بازار مسکن

- مناطقی که از 7 دولت آزادند

- سبقت مسکن از سکه و ارز

- زیباترین سالنهای سینما در دنیا

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار