• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:40 1395/5/2


ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ساخت و ساز 2 این شماره می خوانید:

* آینده مبهم اشتغال مهندسان
* قطعنامه اجلاس نوزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
* روایتی از محرومیت ناگهانی قشری از مهندسان
و چندین مطلب خواندنی دیگر

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار