9:10 1395/5/2


ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه تاسیسات این شماره می خوانید:

- محدودیت فعالیت مدیران پروازی صنعت نفت

- رکورد مصرف گاز شکست

- کولرها بلای جان پیک مصرف

- شرط جدید تابستان بدون خاموشی

- نوسازی تجهیزات آتش نشانی، شاید وقتی دیگر

- زنگ خطر استان ها در پی بحران آب

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار