14:44 1395/3/17


قیمت انواع آجر

قیمت انواع آجر

انواع آجر سفال تیغه

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت

  بلوک سقفی ۲۵ تهران

دانه ای

۴۰*۲۵

1,100

  سفال تیغه طرح فوم

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵

340

آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

115

آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

120

آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

105

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

205

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

145

سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

140

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

310

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار

425

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

440

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار

510

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت

300

سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)

دانه ای

۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار

440

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۲۰

130

سفال تیغه یزد (بدون کرایه )

دانه ای

۱۵*۲۰*۲۰

190

سفال تیغه یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۷*۲۰*۲۰

130

  

انواع آجر فشاری و بهمنی

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت

  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)

دانه ای

۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵

220

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۹*۱۸٫۵

95

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

115

آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)

دانه ای

۴٫۵*۱۰*۱۹

85

آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

105

آجر فشاری ماشینی(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

62,000

آجر فشاری کوره ای(کرایه)

تن

۵*۱۰*۲۰

68,000

آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)

دانه ای

۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵

230

آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)

دانه ای

۴*۱۰*۲۱٫۵

240

آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)

دانه ای

۵*۱۰*۲۰

120

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار