هفته نامه پیام ساختمان / تشکل ها / پیمانکاران 11:57 1393/12/17


رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی خبر داد:

گسترش بیکاری شرکت‎های پیمانکاری

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران از بیکاری گسترده در بین شرکت‎های پیمانکاری خبر داد.

گسترش بیکاری شرکت‎های پیمانکاری

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران از بیکاری گسترده در بین شرکتهای پیمانکاری خبر داد.

به گزارش پیام ساختمان، حسن سعادتمند در خصوص مهم‌ترین مشکل جامعه پیمانکاران کشور گفت: عدم تناسب اعتبارات عمرانی با تعداد زیاد شرکتهای پیمانکاری مهم‌ترین مشکل ماست چون تعداد شرکتها خیلی بیشتر از پروژههایی است که تعریف میشود.

وی ادامه داد: بیکاری قابل توجهی در بین شرکتها داریم که با توجه به وضعیت موجود کشور الان شدیدتر شده و به مرحله بحرانی رسیده است.

سعادتمند اظهار کرد: ما به دولت راهکار ارائه دادهایم، یکی از راهکارهای ما این است که در بخش اجرای پروژههای بخش خصوصی، شرکتهای پیمانکاری که رتبهبندی سازمان مدیریت و برنامهریزی دارند به عنوان مجریان ذیصلاح شناخته شوند تا از ظرفیت آنان به خوبی بهره ببرند.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی تأکید کرد: چنین کاری شرایط برد- برد ایجاد میکند، یعنی هم از ظرفیت شرکتها استفاده میشود و هم اینکه دغدغه و نگرانی مسئولان ساخت و سازهای بخش خصوصی در خصوص اجرای درست پروژهها برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبات شرکتهای پیمانکاری گفت: با کاهش ارزش پول ملی باید شرایطی فراهم شود که پرداخت مطالبات پیمانکاران بهروز باشد و طولانی نشود.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار