هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / بازار مصالح ساختمانی 15:43 1393/10/3


مصالح، چشم انتظار بازار مسکن

بازار مصالح ساختماني منتظر خروج مسکن از رکود است؛ خروجي که مي‌تواند اين بازار را نيز از رکود خارج کند. قيمت مصالح ساختماني در چند ماه اخير تقريباً ثابت يا رو به کاهش بوده است. به عقيده کارشناسان هم‌اکنون بهترين فرصت براي آغاز فعاليت ساختماني است، چرا که قيمت مصالح ساختماني در وضعيت مناسبي قرار دارد.در حال حاضر در گروه‌هاي مختلف بازار مصالح اندکي کاهش قيمت ديده مي‌شود که در صورت تداوم مي‌تواند بازخورد خوبي در جامعه مصرف داشته باشد، اما در جامعه توليد و واردکننده اين وضعيت نوعي بحران به‌حساب مي‌آيد . به‌منظور اطلاع مخاطبان نشريه از اوضاع حاکم بر بازار مصالح ،قيمت گروه‌هاي مختلف مصالح و ابزارآلات ساختماني در دو هفته اخير را بررسي کرده‌ايم:

مصالح، چشم انتظار بازار مسکن

بازار مصالح ساختماني منتظر خروج مسکن از رکود است؛ خروجي که ميتواند اين بازار را نيز از رکود خارج کند. قيمت مصالح ساختماني در چند ماه اخير تقريباً ثابت يا رو به کاهش بوده است. به عقيده کارشناسان هماکنون بهترين فرصت براي آغاز فعاليت ساختماني است، چرا که قيمت مصالح ساختماني در وضعيت مناسبي قرار دارد.در حال حاضر در گروههاي مختلف بازار مصالح اندکي کاهش قيمت ديده ميشود که در صورت تداوم ميتواند بازخورد خوبي در جامعه مصرف داشته باشد، اما در جامعه توليد و واردکننده اين وضعيت نوعي بحران بهحساب ميآيد . بهمنظور اطلاع مخاطبان نشريه از اوضاع حاکم بر بازار مصالح ،قيمت گروههاي مختلف مصالح و ابزارآلات ساختماني در دو هفته اخير را بررسي کردهايم:

سيمان ،گچ ،ماسه ،آهک ،پودر سنگ

از ابتداي پاييز تاکنون قيمت مصالح پايه ازجمله سيمان ،گچ و... تغيير چنداني نداشته است.  به گفته جباري فعال ساختماني، هرکيسه سيمان صوفيان در پاييز امسال 200 تومان کاهش قيمت داشته است . گچ 50کيلويي ميانه نيز با کاهش 200توماني روبهرو بوده است .در ميان مصالح پايه بيشترين کاهش قيمت مربوط به گچ بستانآباد است که در نيمه دوم آذرماه کيسه 50کيلويي آن حدود 500تومان کاهش قيمت داشته است .در حال حاضر هر کيسه 20کيلويي آهک طوس خراسان حدود 2100تومان و پودر سنگ 22 کيلويي آن 1100تومان است که از ابتداي سال جديد افزايش قيمتي نداشتند.

قیمت سیمان ،گچ و ماسه  در نیمه دوم آذر

نام محصول

قیمت قبلی

قیمت امروز

سیمان صوفیان

8200

8000

سیمان سفید

9000

10000

گچ 50کیلوی میانه

3500

3300

گچ40کیلوی میانه

3200

3000

گچ 50کیلوی بستان‌آباد

3500

3000

گچ40کیلوی بستان‌آباد

2700

2700

گچ 5ستاره درسا

3900

4000

ماسه شسته 5 متر

120000

120000

ماسه شسته یک شور/تن

7500

7500

گچ خاکی طوس 40کیلویی

-

1900

آهگ طوس خراسان 20کیلویی


2100

آهک صنعتی سیمان شرق/تن

105500

105500

پودر و خاک‌سنگ

2500

2500

پودر سنگ طوس 22کیلویی

-

1100

پودر سنگ 25 کیلویی طوس

-

1200انواع بلوک و آجر

در حال حاضر قيمت انواع بلوک سبک و آجر اندکي کاهش قيمت داشته است . هر عدد آجر سفال 10سوراخه در نيمه دوم آذر 50تومان و نوع 3 سوراخه آن 100تومان و هر تن آجر گري حدود 60هزار تومان قيمت دارد . قيمت هر مترمکعب بلوک هبلکس که به بلوک سبک معروف است حدود 130هزار تومان است . از ابتداي پاييز 93 نيز هر بلوک سفالي 15 حدود 165 تومان و بلوک سفالي 10حدود 115 تومان به فروش ميرسد .


قیمت بلوک سبک هبلکس/ هر مترمکعب /  تومان

130000

هبلکس پرین 60x25x10

130000

هبلکس پرین 60×25×12.5

165

بلوک سفالی 15

115

بلوک سفالی 10

50

آجر سفال 10سوراخ

100

آجر سفال 3 سوراخ

60000

آجر گری هر تن

فوم سقفــي

فومهاي سقفي در ساختوسازهاي صنعتي يکي از مصالح پرکاربرد هستند. در حال حاضر هر فوم سقفي 50 و دو متري حدود 14هزار تومان است. ورق فوم 2سانتي1×2 حدود 6000 تومان و ورق فوم 4سانتي1×2 حدود 8هزار تومان قيمت دارد.البته فومهايي نيز در بازار موجود است که به قيمت بسيار پايينتر عرضه ميشود. اين فومها بيشتر  در کارگاههاي غيرمجاز و با کيفيت پايين توليد ميشود و هيچ استانداردي ندارد . 


فوم سقفی

فوم سقفي 50دومتري

14000

ورق فوم 2سانتي1×2

4000

ورق فوم 3سانتي1×2

6000

ورق فوم 4سانتي1×2

8000

پانلهاي کنـاف

کناف در اصل پنل هاي گچي است که در ابعاد 120×240 و با ضخامتهاي مختلف 9.5 ميليمتر و يا 12 ميليمتر ساخته ميشود.در زمان ساخت اين پنل ها سعي ميشود مخلوط گچ به همراه هوا بهصورت فشرده بين دو سطح مقوايي وارد شود که به سبکي و استحکام پنل کمک کند. از کناف ميتوان در ساخت انواع دکور و دکوراسيون داخلي انواع نور مخفيها براي سالن پذيرايي و يا اتاقخواب و يا اماکن تجاري و اداري استفاده نمود. اين کالا در ساختوسازهاي شهرهاي بزرگ مانند تهران امري ضروري محسوب ميشود. در حال حاضر هر مترمربع پانل 5/9 حدود 7هزار و 700تومان ،پانل 18 حدود 12 هزار و 200تومان و انواع ضد حريق آن 13هزار تومان قيمت دارد.


قیمت پانل‌های کناف / تومان / مترمربع

7700

9.5 RG

پانل 9.5

8300

12.5 RG

پانل 12.5

9900

15 RG

پانل 15

12200

18 RG

پانل 18

10300

12.5 MR240

ضد رطوبت 12

12400

15 MR3000

ضد رطوبت 15

14500

18 MR2400

ضد رطوبت 18

9000

12.5 FR2400

ضد حریق 12

10700

15 FR3000

ضد حریق 15

13000

18 FR 3000

ضد حریق 18

پروفيل چوبـي

اين محصول که در انواع در و پنجره ، نما و دکور استفاده ميشود داراي کاربرد فراواني است . در حال حاضر هر مترمربع پروفيل کاج با ضخامت 19 ميليمتري حدود 160هزار تومان و پروفيل نوع« ون» با ضخامت 20ميليمتر حدود 700هزار تومان قيمت دارد که به نسبت قيمت بالا از استحکام و زيبايي خوبي برخوردار است. قيمت پروفيل راش نيز با ضخامت 15 حدود 500هزار تومان است که اين چوبها مقاومت بالايي در مقابل گرما دارند.

قیمت انواع  پروفیل چوبی  / میلی‌متر / مترمربع / تومان

قیمت

طول

عرض

ضخامت

نوع

160000

6-3

117

19

کاج

225000

6-3

140

26

کاج

400000

4-2

92

20

ون

700000

4-2

115

20

ون

500000

20/1

175

15

راش


ديوار سبز ساختماني

اين سازههاي سبک نوعي ايمني در ساختمان محسوب ميشوند زيرا اين محصولات در برابر زلزله مقاومت بالايي دارند .در حال حاضر هر مترمربع ديوار سبز ساختماني 5 سانتيمتري با سازه گالوانيزه حدود 28 هزار و 500تومان و نوع 10سانتيمتري آن 66 هزار و 500تومان عرضه ميشود. مهمترين امتياز اين محصول حذف پروسه گچوخاک در صورت اجراي نازککاري به روش سنتي و اجراي تأسيسات با ظرفيت 50تا40 درصدي ميباشد . در بازار تهران دو نوع از اين محصول وجود دارد که هر دو نوع  وارداتي و توليدي آن از کيفيت خوبي برخوردار است. اما نوع توليدي اين محصول ارزانتر از  وارداتي آن ميباشد . 


قیمت دیوار سبز ساختمانی ثمین صنعت تیراژه / تومان / مترمربع

38500

دیوار سبزساختمانی 5 سانتی‌متر با سازه گالوانیزه

38500

دیوار سبز ساختمانی7 سانتی‌متر با سازه گالوانیزه

66500

دیوار سبز ساختمانی10 سانتی‌متر با سازه گالوانیزه

شيـــرآلات

ايران يکي از کشورهاي پيشتاز در زمينه توليد شيرآلات ساختماني است . بيشتر محصولات ايراني با کيفيت خوب به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه ميشود . در حال حاضر انواع شيرآلات بهداشتي روشويي از 150 تا 170هزار تومان، انواع توالتي آن از 175 تا 220هزار تومان،نوع حمامي آن از 190 تا 300 هزار تومان  و ظرفشويي آن از 190تا 200 هزار تومان قيمت دارد. اگرچه در  بازار به نسبت  کاهش يا افزايش کيفيت و زيبايي محصولات گرانتر و ارزانتر نيز موجود است اما نرخ بيانشده براي محصولات با کيفيت بسيار بالا و تنوع ظاهري ميباشد .

قیمت شیرآلات بهداشتی شایان/ تومان

یکدست 4 تیکه بدون شاوری

ظرف شویی شلنگ دار

ظرف‌شویی ثابت

حمام

توالت

روشویی

نوع

918000

-

217000

316000

227000

158000

سوپرفلت

793300

-

183300

259300

176200

174500

رز

676100

191400

148600

195200

175000

157300

کریستال

676100

245200

148600

195200

175000

157300

نگین


سينک ظرفشويي

سينکهاي ظرفشويي يکي از الزامات ساختمانهاي امروزي است. در اين ميان برندهاي ايراني نسبت به محصولات خارجي نهتنها کيفيت پايينتري ندارند بلکه قيمت اين محصولات، نسبتاً پايينتر از محصولات وارداتي است. در حال حاضر يک سينک ظرفشويي روکار استيل البرز طرح پلاس حدود 136 هزار تومان و سينک ظرفشويي توکار استيل البرز عينکي بالاي 300هزار تومان عرضه ميشود.


قیمت انواع  سینک ظرف‌شویی / تومان

136,200

سینک ظرف‌شویی روکار استیل البرز طرح پلاس 165/50

165,000

سینک ظرف‌شویی توکار بیمکث BS 490

183,000

سینک ظرف‌شویی توکار استیل البرز لگن گرد 170

198,000

سینک ظرف‌شویی روکار اخوان 121

228,000

سینک ظرف‌شویی توکار استیل البرز مینی تکا 810

237,800

سینک ظرف‌شویی روکار استیل البرز طرح پروانه 220/60 

278,000

سینک ظرف‌شویی توکار استیل البرز پروانه 618

308,000

سینک ظرف‌شویی توکار استیل البرز عینکی 740

333,000

سینک ظرف‌شویی روکار استیل البرز پاپیون 710/60

کابينـــت

کابينتها چند سالي است که ديگر وسيله لوکس منزل محسوب نميشود . البته توليدکنندگان ايراني توانستهاند در توليد اين کالا جايگاهي براي خود کسب کنند. در حال حاضر هر مترمربع کابينت تمام «هاي گلاس» براق ترک 630 هزار تومان معامله ميشود که نسبت به سال گذشته از افزايش قيمت اندکي برخوردار بوده است .هر مترمربع کابينت با بدنه لترون و در« ام دي اف »410هزار تومان و کابينت بدنه و در لترون390هزار تومان قيمت دارد.

کابینت / مترمربع / ریال / بدنه بالا و پایین

تمام های گلاس براق ترک

000/300/6

بدنه و در MDF

000/800/4

بدنه لترون و در MDF

000/100/4

بدنه لترون و در لترون

000/900/3

های گلاس ایرانی

000/300/5


در و پنجــره

مواد اوليه برخي از کالاها به دليل وارداتي بودن ممکن است در هر ماه نوسان قيمت داشته باشد. يکي از اين کالاها در و پنجره است. در حال حاضر پنجره به ابعاد100× 100 سانتيمتري 220هزار تومان عرضه ميشود که شيشههاي آن دوجداره ميباشد. هر مترمربع شيشه 4 و 6 ميليمتري ساده 36 هزار تومان عرضه ميشود که نسبت به سال قبل از رشد 5 تا 7 هزار توماني برخوردار شده است. درهاي اتوماتيک نيز به نسبت امکانات آن از رنج قيمتي متفاوتي برخوردار هستند؛بهعنوانمثال درهاي اتوماتيک شيشهاي 10ميليون تومان عرضه ميشود که اندازه اين در 2×3 متر ميباشد. در تمام چوب روسي در حال حاضر 1ميليون و 750 هزارتومان قيمت دارد که نسبت به سال قبل از رشد 50 تا 100هزار توماني برخوردار بوده است .در ساختهشده از چوب ملچ نيز 800هزار تومان عرضه ميشود که نسبت به کيفيت آن قيمت  خوبي است.

 

پنجره و شیشه  دوجداره UPVC//قیمت تومان

اتوماتیک شیشه‌ای

10میلیون

3متر × 2 متر

درب ساده MDF لنگه‌ای

110هزار

متوسط قیمت

HPL  ترک

170هزار

متوسط قیمت

HDF  مالزی

95هزار

متوسط قیمت

تمام چوب روسی

175هزار

متوسط قیمت

تمام چوب راش

490هزار

متوسط قیمت

چوب ملچ

800هزار

متوسط قیمت

وکیوم تمام PVC

450هزار

متوسط قیمت

CNC روکش راش

290هزار

متوسط قیمت

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار