• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

20:4 1393/9/27


ضوابط نمایشی در نمای ساختمان

مقررات «نما» كه براي اولين بار‌، صورت ساختمان‌ها را همانند قسمت‌هاي پنهان سازه‌، مشمول رعايت اصول واحد مي‌كند‌، داراي 30 ضابطه‌است كه از ابتداي نما كاري (‌خريد مصالح‌) تا انتهاي آن را شامل مي‌شود

ضوابط نمایشی در نمای ساختمان

گروه ساخت وساز: ضوابط طراحي و اجراي «نما» در ساختمانهاي جديد با هدف جلوگيري از ادامه آشفتگي سيماي پايتخت، ابلاغ شد. مقررات «نما» كه براي اولين بار، صورت ساختمانها را همانند قسمتهاي پنهان سازه، مشمول رعايت اصول واحد ميكند، داراي 30 ضابطهاست كه از ابتداي نما كاري (خريد مصالح) تا انتهاي آن را شامل ميشود. احكام ضوابط نما در سه سطح «الزام»، «توصيه» و «پرهيز» تنظيم شده؛ به طوري كه استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسايش و آلودگي، «ضروري» و به كارگيري مجسمه و نمادهاي ضد فرهنگي و رنگهاي تند، «ممنوع» عنوان شدهاست. ضوابط جديد از ابتداييترين مرحله نماكاري كه همان «خريد مصالح مخصوص نما» است، فرمان عمليات نما را تحت كنترل ميگيرد و سپس بر مراحل مياني همچون «طراحي نما» و مرحله اصلي يعني «اجراي نما» نظارت ميكند.

در قالب«ساماندهي و ارتقاي کيفيت سيما و منظر شهري در جهت احياي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي» و مقرراتي كه شهرداري تهران براي نحوه طراحي و اجراي نماي ساختمانهاي جديد وضع كرده، مالكان پروژههاي ساختماني بايد از به کارگيري رنگهاي تند و غير هماهنگ با نماي غالب ساختمانهاي محله، پرهيز كنند و همه تأسيسات فني نصب شده در بيرون و بام ساختمان را در برابر «ديد عمومي» استتار كنند. همچنين استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسايش و آلودگي، يك الزام است و در مقابل، بايد از نصب علائم، نماد و مجسمههاي اشاعه دهنده تفكرات ضد ديني و ضد فرهنگي پرهيز شود. مديريت شهري، براي تضمين اجراي ضوابط نما، عدول از حداقلهاي پيش بيني شده در ضوابط را جزو خطوط قرمز مربوط به پايان کار قرار دادهاست به اين معني كه اگر «نما» با دستورالعملها تناسب نداشته باشد، پايان كار ساختماني صادر نخواهد شد. همچنين در اين فرآيند اگر سازندهاي به اجراي ضوابط نما اقدام کند در پرداخت عوارض ساختماني براي او تخفيفهايي در نظر گرفته ميشود ولي هنوز در دست رسيدگي است و نهايي نشدهاست. پيام ساختمان به منظور بررسي برخي از بندهاي اين ضوابط که محل بحث است، سراغ کارشناسان و متخصصان ساخت وساز رفته است:

افزايش هزينه و پروسه کار

جابر نصيري، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در مورد برخي از ضوابط پيش بيني شده نما براي شهر تهران گفت: حرکت خوبي از طرف شهرداري تهران صورت گرفته اما معتقدم در عمل به نتايج مطلوبي منتهي نميشود چرا که باعث بيشتر شدن هزينهها و طولانيتر شدن پروسه کاري ميشود. به نظر من ميتوانستند براي سهولت در اجرا، اين کار را بر عهده مهندس معمار بگذارند چون اين کار طبق قانون بر عهده مهندس ناظر معمار است.

وي درباره ممنوعيت به کارگيري رنگهاي تند در نماي ساختمان اظهار داشت: نماي بيروني جزو حريم خصوصي نيست و متعلق به مردم است و شهرداري بايد دخالت کند. اما بايد دقيقا ذکر شود که از چه رنگهايي نبايد استفاده شود. هرچقدر قانون را ساده در اختيار مردم قرار دهيم، راحتتر اجرا ميشود.

نصيري در مورد ممنوعيت استفاده از نماهاي تمام فلزي هم گفت: ممنوعيت نماي شيشهاي در کشور ما تا حدود زيادي توجيه دارد چون به هرحال شيشه در زلزله عملکرد خوبي ندارد اما به عنوان يک شهرساز اعتقاد دارم نبايد نماي فلزي را ممنوع کرد. ممکن است گاهي اوقات براي برخي از ساختمانها بهترين نما فلزي باشد. به طور مثال ساختماني  نماي کامپوزيتي براي ساختماني که در حوزه فناوري و تکنولوژي فعاليت مي کند هويت آن را بيش از نماهاي ديگر در اختيار مردم قرار ميدهد. اين کار به معناي ممنوعيت استفاده از تکنولوژي روز است.

دکاني جديد براي شهرداري

ميرزايي، بسازوبفروش در اين مورد به پيام ساختمان گفت: حدود 30 سال است که در تهران ساخت وساز ميکنم. عنصر ثابت تمام طرحهايي که از طرف شهرداري و ساير نهادها تدوين ميشود، فشار هر چه بيشتر بر مالک و سازنده و در نهايت ايجاد منبع درآمدي تازه براي نهادهاست.

وي با بيان اينکه اين طرح باعث باز شدن دکاني ديگر در شهرداري ميشود، اظهار داشت: روز به روز پروسه ساخت وساز طولانيتر ميشود و هيچ گرهي از کار مردم باز نميشود. تجربه ميگويد اين طر حها فقط استخوان لاي زخم است. مسئولان شهري آنقدر که نگران کيفيت نما هستند، نگران سازه ساختمان نيستند. شهرداري دنبال کارهايي است که در ظاهر زيبا باشد و اين طرح هم در ادامه همان ظاهرسازي است.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 199 پیام ساخمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار