• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / پروژه های ساختمانی 13:34 1393/9/11


گزارش پیام ساختمان از پروژه‌های ساختمانی سطح شهر؛

سازنده از چه می ترسد؟

سازنده از اين مي ترسد که کيفيت مبناي قيمت نيست...

سازنده از چه می ترسد؟

گروه ساختوساز: تجربه نشان ميدهد هر وقت ساختوساز رونق داشته چرخ اشتغال و اقتصاد به حرکت افتاده است. در حال حاضر اوضاع بر وفق مراد نيست چرا که ساختمانسازي در وضعيت رکود است و حجم معاملات مسکن بسيار پايين آمده است. در اين ميان برخي سازندگان و بسازوبفروشها که از تمکن مالي بهتري برخوردارند، از وضع موجود بهترين استفاده را ميکنند و  تا ميتوانند ملک ميسازند چراکه اعتقاد دارند بهزودي ساختوساز از خوابسنگين بيدار شده و ارزش ساختمانشان به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر به مالک و سازندهاي برخورد کرديم که اعتقاد دارد بعد از عيد خوش به حال کساني ميشود که املاک شان را عرضه ميکنند.

سازنده عارف ميشود

چند بار سلام کرديم اما جوابي نشنيديم. به نظر ميرسيد داخل ساختمان کسي نيست. از پلهها بالا رفتيم و به طبقه اول رسيديم. مالک و سازنده ساختمان در اتاق کوچکي کنار بخاري نشسته بودند. سر سخن را باز کرديم. ظاهراً موقع خوبي رسيده بوديم. او حسابي سرحال بود و آماده سخنوري. حرفهايش را اينگونه آغاز کرد: من به ساختمانسازي مبتلا هستم، در حقيقت عاشق اين کارم. نه به خاطر اينکه پول خوبي به جيب ميزنم، ساختمانسازي براي من اوج خلاقيت است. هر وقت کارم را به اتمام ميرسانم خودم به تماشاي آن مينشينم؛ همانگونه که به قول عرفا مخلوق آيينه تمام نماي خالق است و خداوند ذاتش را با پديد آوردن هستي متجلي کرد. 

سازنده بايد بازار را پيشبيني کند

وقتي از او در مورد ساختمانسازي و اينکه چه انگيزهاي دارد در وضعيت رکود کار ميکند، پرسيدم، پاسخ داد: يک سازنده خوب بايد بازار را پيشبيني کند. گاهي اوقات يک پيشبيني درست ميارزد به 10 سال فعاليت و کار تمام وقت. در حال حاضر دو ساختمان آماده دارم که با قيمت پيشنهادي من مشتري براي آنها پيدا نشده است اما مطمئنم که سال آينده وضعيت به گونهاي ديگر رقم خواهد خورد و هر کس الان بخرد و بسازد ، خوب سود ميکند. با توجه به تجربهاي که دارم و با توجه به پيشرفت احتمالي مذاکرات سياسي رونق تا چند ماه ديگر به بازار مسکن بر ميگردد و با توجه به اينکه دولت يازدهم هم هيچ ساختماني عرضه نميکند ساختمان گران ميشود.

کسي طالب کيفيت نيست

سازنده در پاسخ اين سؤال که تفاوت هزينه يک ساختمان با کيفيت و بيکيفيت چقدر است؟ به خبرنگار ما گفت: تفاوت يک طبقه ساختمان با کيفيت با متراژ 200 متر نسبت به يک ساختمان بيکيفيت حدود 40 ميليون تومان خواهد بود اما موضوع اين است که کسي طالب کيفيت نيست. اگر تقاضا براي ساختمان باکيفيت وجود داشته باشد و بازار به اين سمت برود من سازنده چارهاي جز باکيفيت ساختن ندارم و البته ضرر هم نميکنم. 40 ميليون بيشتر هزينه ميکنم و در عوض 40 ميليون گرانتر ميفروشم.

گران ساختن و ارزان فروختن

وي با بيان اينکه وقتي بيقانوني وجود دارد، قوانين من درآوردي زياد ميشود، اضافه کرد: مسئولان بهراحتي ميتوانند با يک شناسنامه واقعي اين الزام را به وجود بياورند،ضمن اينکه هيچ سازندهاي هم با اين موضوع مخالف نيست. سازنده از اين ميترسد که قيمت ساختمان با کيفيت با ساختمان بدون کيفيت يکي است و کيفيت مبناي قيمت نيست. بنابراين ممکن است گران بسازد و ارزان بفروشد.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 198 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار