• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / بازار مسکن - خرید - فروش 12:39 1393/3/3


محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس

لیزینگ مسکن معنی ندارد

لیزینگ مسکن با خوردو بسیار متفاوت است زیرا شرکت های تولید خودرو مشخص هستند اما آیا تولید کنندگان مسکن مشخص هستند

لیزینگ مسکن معنی ندارد


محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان این مطلب که لیزینگ مسکن معنی ندارد به پيام ساختمان گفت: لیزینگ مسکن با خوردو بسیار متفاوت است زیرا شرکت های تولید خودرو مشخص هستند اما آیا تولید کنندگان مسکن مشخص هستند ؟

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به این  که تولید کنندگان مسکن با هر عنوانی مانند لیزینگ می توانند باعث گرانی مسکن باشند گفت: ليزینگ ، شیوه‌ای است که د‌ر قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار اند‌اختن سرمایه خود‌ د‌ر مسیر تامین مالی متقاضیان خرید‌ آپارتمان مسکونی، بخش زیاد‌ی از قیمت ملک را برای خرید‌ار تقبل کرد‌ه و د‌ر ازای آن، با احتساب سود‌ مشخص ، اقساط میان‌مد‌ت و بلند‌مد‌ت از خرید‌ار د‌ریافت می‌کنند‌.

وی در نهایت افزود:  مطمئنا هر شرکتی لیزینگی به سود و منافع خود می اندیشد و برای  رضای خداوند  فعالیت نمی کند.

 

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار