«نه» بزرگ انبوه سازان به حضور پیمانکاران خارجی

ین روزها اخبار خوش لغو تحریم‌ها مقدمه جهت‌گیری دولتمردان و مشاوران اقتصادی برای ورود و مشارکت خارجی‌ها در پروژه‌های عمرانی کشور است. چنانکه آماده کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش مشارکت و حضور پیمانکاران در پروژه‌ها در پی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ایران با بسیاری از کشورها در دستور کار قرار دارد.

«نه» بزرگ انبوه سازان  به حضور پیمانکاران خارجی


این روزها اخبار خوش لغو تحریمها مقدمه جهتگیری دولتمردان و مشاوران اقتصادی برای ورود و مشارکت خارجیها در پروژههای عمرانی کشور است. چنانکه آماده کردن زمینه سرمایهگذاری خارجی، افزایش مشارکت و حضور پیمانکاران در پروژهها در پی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی ایران با بسیاری از کشورها در دستور کار قرار دارد.

دولتهای خارجی نیز علاقهمندی خود را  برای حضور و سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی کشور نشان دادهاند. در پی آخرین مذاکرات مقامات عالی کشور با ترکیه و تعمیق روابط به ویژه در بخش اقتصادی و تجاری، بناست سرمایهگذاران ترک در راستای تأمین منابع مالی توسعه شهری در ایران و شهرهای کشور سرمایهگذاری کنند. حال آیا اینگونه اقدامات میتواند فرصتی برای حضور مشاوران، پیمانکاران شرکتهای خارجی در پروژههای عمرانی فراهم آورد؟

نبود اعتبارات کافی عمرانی که منجر به تعطیلی و توقف بسیاری از پروژهها شد، یکی از دلایلی است که مدیران را به فکر جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیت آنان انداخته است. اگرچه در سالهای قبل نیز دولت موافق مشارکت دادن سرمایهگذاران خارجی در ساخت مسکن در کشور بوده و تجربه ساخت مسکن در شهرهای «پرند» و «هشتگرد» توسط شرکتهای خارجی و در حال حاضر نیز در «پردیس» از آن جمله است.

هرچند ایرج رهبرنیزدر این زمینه با انتقاد از روزگار بد پیمانکاران هشدار داده که باید از کارآفرینها حمایت کرد در غیر این صورت باید شرکتهایی مانند «کوزو» را از ترکیه آورد، سازندگانی که به دلیل تضعیف پیمانکاران داخلی کار را انحصاری کردهاند!

ورود پیمانکاران خارجی کم لطفی است

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان سراسر کشور نیز که از دیماه  به تازگی نمایندگی این صنف بزرگ انبوهسازی در کشور را برعهدهگرفته، معتقد است: با وجود خیل عظیم بیکاران در این صنعت به ویژه فارغالتحصیلان جوان و توان و پتانسیل بالای ایرانیها نسبت به سایر کشورها استفاده از پیمانکاران شرکتهای خارجی اقدام درستی نیست.

جمشید برزگر به پيام ساختمان میگوید: واگذاری پروژههای داخلی که توان اجرا و انجام آن در درون کشور وجود دارد، اشتباه است و انبوهسازان با دادن طرحها و پروژههای داخلی به پیمانکاران خارجی مخالف هستند.

وی با بیان اینکه در حال عقد قرارداد پروژه 100 هزار واحدی ساخت در کشور غنا هستیم، اضافه میکند: ورود پیمانکاران خارجی در ساخت پروژههای ایرانی کم لطفی است. برزگر با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترها و زمینههای لازم برای رونق انبوهسازی در کشور، ادامه میدهد: ایران در حال حاضر در کشورهای آفریقا، گرجستان و ونزوئلا مسکن میسازد، اما از اینکه در کشور خودمان ساخت پروژهها را به ترکها یا سایر شرکتهای خارجی واگذار کنیم، کاملاً مخالفم.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور با انتقاد از اینکه همه جا ترکها دست و بال ما را بستهاند، میگوید: ما در مناقصه هتل هیلتون در کشور آذربایجان برنده شدیم و تجهیز کارگاه نیز انجام دادیم، اما به دلیل طولانی شدن ضمانتنامه بانکی در ایران برخلاف ترکها که طی دو هفته ضمانتنامه را ارائه دادند، پروژه را از دست دادیم.

وی همچنین با بیان اینکه ایجاد ظرفیت و بسترسازی، تسهیل در برخی امور است، اظهار میکند: صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها بزرگترین فرصت برای اشتغالزایی جامعه فنی و مهندسی ایران است.

 وی با توضیح اینکه با توجه به پتانسیل موجود، در تمام دنیا به دنبال صدور خدمات فنی مهندسی هستیم ، تاکید میکند: به طور کلی ما مخالف واگذاری کار به شرکتهای غیر ایرانی در عرصه صنعت ساختمان هستیم.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور همچنین ضمن انتقاد از عدم حمایت دولت از سازندگان داخلی در مقایسه با واگذاری میزان اختیارات و امکانات سایر دولتها به شرکتهای خود در مقایسه با ایران و وضعیت نرخ سود بانکی در کشور بر این باور است که در صورت عدم تغییر شرایط موجود ما امکان رقابت با سایر کشورها را از دست میدهیم.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار