9:17 1392/11/27


مستند‌سازی مسکن مهرشروع شد

رئیس مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ادامه داد: مرکز تحقیقات مسکن به دنبال رفع و رجوع مشکلات فنی مسکن مهر است و به همین دلیل مستند‌سازی مسکن مهر هم شروع شده است.

 مستند‌سازی مسکن مهرشروع شد


محمد شکرچی زاده در خصوص کیفیت ساخت مسکن مهر، اظهار داشت:  به تازگی مشکلات فنی این واحدهای مسکونی به مرکز تحقیقات مسکن به عنوان بازوی اجرایی وزرات راه وشهرسازی ارائه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی ادامه داد: مرکز تحقیقات مسکن به دنبال رفع و رجوع مشکلات فنی مسکن مهر است و به همین دلیل مستند‌سازی مسکن مهر هم شروع شده است.

شکرچی زاده با بیان اینکه اعتبار 50 هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های مسکن مهر می‌توانست شرایط بهتری داشته باشد، گفت: واحدهای مسکونی مهر که به شیوه صنعتی ساخته شده است دارای کیفیت بهتری است.

وی تاکید کرد: به هر حال اگر برخی از واحدهای مسکونی مهر موردی دارای کیفیت پایین باشد و از مرکز درخواست کمک شود حاضر به ارائه کمک فنی و ارزیابی مشکلات هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: باید زمینه‌های اجرایی مسکن مهر دیده شود و راهکارها را با ارائه نظرات کارشناسی پیاده کرد.

وی ادامه داد: به هر حال به جز مسکن مهر در این کشور قرار است انبوه‌سازی ادامه پیدا کند پس باید از تجربیات ناموفق گذشته در مسکن مهر استفاده کرد.


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار