• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:56 1392/11/7


نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت، با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت و موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که تعیین ارکان هر اتاق تعاون، شرایط عضویت در اتاق تعاونی‌ها و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است.

نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت، با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت و موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که تعیین ارکان هر اتاق تعاون، شرایط عضویت در اتاق تعاونی‌ها و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، نمایندگان مواد 5 تا 12 را تصویب کردند.

صمد مرعشی افزود: با تصویب نمایندگان برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاونی داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیر کلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاونی الزامی است.

وی گفت: همچنین نمایندگان در نشست خانه ملت با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت کردند.

 مرعشی افزود: براساس ماده 10 طرح مذکور نمایندگان عبارت «هیأت مدیره» را در مواد 58 تا 63 قانون بخش تعاون  اقتصاد جایگزین عبارت «هیأت رئیسه» کردند.

وی افزود: بررسی مواد 13 و 14 اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد باقی مانده است که احتمالا بررسی آنها به پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در مجلس موکول خواهد شد.

متن کامل گفتگوی پیام ساختمان با معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران را در شماره 177 بخوانید.


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار